1 / 7
Ewangelia według św. Jana 1, 1–2
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
+

© Father Lawrence Lew OP CC