2 / 7
3 List św. Jana Apostoła 1, 11
Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro! Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.
+

© Public Domain