4 / 7
1 List św. Jana Apostoła 4, 8
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
+

© Public Domain