6 / 7
Apokalipsa św. Jana Apostoła 3, 20
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
+

© Father Lawrence Lew OP CC