13 / 14
Wambierzyce
+

© Jacek Halicki/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl