6 / 14
Łagiewniki
Ołtarz w Sanktuarium w Łagiewnikach
+

© EAST NEWS