4 / 7
Praga – Nový židovský hřbitov (Nowy Cmentarz Żydowski)
Praski nowy cmentarz żydowski powstał w 1890 roku, a charakteryzuje go różnorodność stylów nagrobków i pomników, zaczynając od neogotyku, neorenesansu czy elementów klasycyzmu. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj pomnik czechosłowackich Żydów z 1985 roku, którego autorami są artyści Zdeněk Vodička i Vladimír Stehlík, upamiętniający ofiary Holocaustu i ruchu oporu. Sławni, którzy tu spoczywają: Franz Kafka.
+

© Wikipedia | CC BY 3.0