3 / 7
Suza, Iran (4200 przed Chr.)

Tragedia Ajschylosa „Persowie”, uważana za najstarsze zachowane dzieło w historii teatru, rozgrywa się właśnie w Suzie. Miasto jest również wspominane w biblijnych księgach Estery, Nehemiasza i Daniela: uważa się, że mieszkali tu zarówno Nehemiasz jak i Daniel, i to w tym mieście Estera została nazwana królową, poślubiając Ahaswerusa i ratując naród żydowski przed ludobójstwem.

+

© Ahmadreza Nikazar | Shutterstock