7 / 7
Jerycho, Autonomia Palestyńska (9000 przed Chr.)

Błyszczące w oddali od brzegów rzeki Jordan Jerycho jest z pewnością najstarszym miastem na świecie. Archeolodzy znaleźli tutaj pozostałości ponad 20 osad, których historia sięga co najmniej 11000 lat, chociaż miasto w swojej historii bywało kilkakrotnie opuszczane.

+

© Eugene R Thieszen | Shutterstock