6 / 14
Leśne uwielbienie
Przecież cała ziemia jest darem od Boga. I całkiem cudowna jest, sami przyznacie. Dlaczego więc nie uwielbiać w przyrodzie Stwórcy? To także całkiem proste!
+