1 / 7
Objawienie w Lourdes (Francja), 1858. Maryja Dziewica ukazuje się 14-letniej Bernadecie Soubirous w sumie 18 razy w grocie Massabielle („skała”). Maryja nakazuje Bernadecie, aby powiedziała księżom, żeby zbudowali w tym miejscu kaplicę. Pokazuje jej również źródło, którego wody staną się przyczyną wielu cudownych uzdrowień. Kiedy Bernadeta w końcu zapytała Panią, kim jest, Dziewica odpowiedziała: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”.
+

© Preacherdoc/Wikipedia | CC BY-SA 4.0