1/7
Jeżeli dzieci potrafią swobodnie wyrażać pełen zakres emocji, włącznie ze złością, smutkiem i strachem w obecności rodziców, oznacza to, że znajdują w nich wsparcie emocjonalne i budują z nimi dobrą więź.
2/7
Dzieci w obliczu jakiegoś problemu w pierwszej kolejności szukają pomocy u rodziców. Fakt ten świadczy o tym, że w świadomości dziecka rodzice pozostają niezawodnym oparciem i że zawsze można się do nich zwrócić, gdyż są otwarci na rozmowę o wszelkich trudnościach, jakie mogą pojawić się w życiu dziecka.
3/7
Dzieci mogą śmiało wyrażać swoje myśli i uczucia, nie lękając się reakcji rodziców. Jest to wyznacznikiem otwartej, empatycznej i nieschematycznej relacji rodzic-dziecko.
4/7
Komentarze kierowane przez rodziców pod adresem dzieci są dalekie od krytyki czy szufladkowania. Zawsze dotyczą zachowania, a nie osoby i unikają etykietowania, typu: „ale z ciebie hultaj, tępak, zazdrośnik, łobuz czy słabeusz” …
5/7
Sytuacja, w której rodzice podkreślają posiadane przez dzieci talenty i motywują je do realizacji ich zainteresowań i marzeń, sprzyja rozwijaniu przez nie wybranych umiejętności i daje im poczucie spełnienia oraz sukcesu.
6/7
Rodzice wyznaczają dzieciom konkretne granice, aby zapewnić im przestrzeń, w której będą czuły się pewnie. Takie ramy budują również w dzieciach przekonanie o tym, że są kochane i szanowane, nawet w przypadku różnicy zdań z rodzicami.
7/7
Rodzice przyznają się do popełnionych błędów przed dziećmi. Jeżeli zdarzy im się stracić panowanie nad sobą czy inne niewłaściwe zachowanie, mają odwagę uznać swój błąd, wyjaśnić całą sytuację oraz przeprosić dziecko.