1 / 7
Jeżeli dzieci potrafią swobodnie wyrażać pełen zakres emocji, włącznie ze złością, smutkiem i strachem w obecności rodziców, oznacza to, że znajdują w nich wsparcie emocjonalne i budują z nimi dobrą więź.
+

© Syda Productions - Shutterstock