2 / 12
Bł. Salomea z Krakowa Była żoną królewicza węgierskiego Kolomana, a potem pierwszą polską klaryską. W klasztorze pod Krakowem zmarła 17 listopada 1268 r. Zwłoki Salomei przed pogrzebem były przez 8 dni wystawione na widok publiczny. Wszyscy czuli słodki zapach z nich się wydobywający i widzieli brak wywołującego strach rozkładu. Następnego roku zawieziono je do kościoła franciszkanów w Krakowie. Stwierdzono wtedy (jak czytamy w łacińskim żywocie świętej), że „ciało błogosławionej Salomei” było „całe, od wszelkiego zniszczenia i fetoru zachowane, a nawet widziano, że z jej świętego ciała wydzielał się płyn podobny do oleju”. Kolejne ekshumacje (pierwsza w 1340 r.) wykazały jednak postępujący rozkład pozostałości Salomei.
+

© Maksymilian Piotrowski/Wikipedia | Domena publiczna