7 / 12
Św. Jozafat Kuncewicz W chwili śmierci był biskupem Połocka i Witebska. Zamordowany 12 listopada 1623 r. Zwłoki wrzucono do pobliskiej Dźwiny, skąd wyłowiono je dopiero w następny piątek. Były nienaruszone przez wodę i zwierzęta. W trakcie procesu beatyfikacyjnego dwa razy otwierano grób: w 1628 i 1637 r. Za każdym razem pozostałości po J. Kuncewiczu były świeże: elastyczne, miękkie i jasne. Ubrania natomiast, z powodu wilgoci gniły i rozpadały się. W 1637 r. stwierdzono jednak, że włosy i broda odpadły. Dzięki temu dokładniej ujawniły się rany na twarzy i głowie.
+

© Wikipedia | Domena publiczna