5 / 7
Ruch Światło-Życie
Popularna oaza powstała dzięki działalności śląskiego kapłana – ks. Franciszka Blachnickiego, który jako dobry obserwator tego, co działo się w Kościele w czasie II soboru watykańskiego, stwierdził, że trzeba założyć ruch religijny, który będzie wcielał postanowienia soborowe w życie. I tak (w filmowym skrócie) powstał Ruch Światło-Życie, który jest idealną ofertą duszpasterską dla dzieci, młodzieży, małżeństw, osób konsekrowanych i księży. I choć centrum oazy znajduje się w malowniczym Krościenku n. Dunajcem, to oazy można spotkać w Niemczech, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Rosji… ale też w Chinach i Afryce.
+

© Maciles/Wikipedia | CC BY-SA 3.0