7 / 7
Cyborium do Komunii pod obiema postaciami
Czasami wierni otrzymują Komunię Świętą nie tylko pod postacią Ciała, ale i Krwi Pańskiej. W Polsce najczęściej spotykaną formą takiego przyjmowania Eucharystii jest zanurzenie właśnie Ciała w Krwi… co może rodzić pewne techniczne komplikacje. Zdarza się, że księża udoskonalają swoje umiejętności trzymania w lewej dłoni kielicha i pateny, a drugą udzielania Komunii. Istnieje też możliwość, że inny ksiądz będzie stał obok i trzymał kielich, co jest jednak bardzo niewygodne i znacznie utrudnia cały obrzęd. Jako że potrzeba jest matką wynalazków – na genialny pomysł wpadli duchowni mariawiccy. I choć Kościół ten odłączył się od Kościoła rzymskokatolickiego w XIX w. to wciąż ma siłę oddziaływania. Tamtejsi księża od zawsze kładli duży nacisk na to, aby wierni spożywali i Krew i Ciało Chrystusa. Dlatego wymyślili specjalną patenę, w środku której znajduje się mały kieliszek. W ten sposób kapłan mógł bezpiecznie udzielać Komunii, bez ryzyka, że przypadkiem upuści któreś z naczyń liturgicznych. Pomysł był tak genialny, że szybko został zaadaptowany przez Kościół rzymskokatolicki w Polsce, a stąd rozniósł się po całym świecie.
+

© www.sklepzdewocjonaliami.pl