2 / 7
Alfa i Omega - "Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący". Alfa i Omega to pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu, które są powszechnie używane w sztuce sakralnej.
+

© Shutterstock