6 / 7
Ryba - jest to wczesnochrześcijański symbol. Słowo Ichthys w jęz. greckim oznacza po prostu rybę. Zapisane wielkimi literami greckimi wygląda tak: ΙΧΘΥΣ. Jest ono również skrótem, akrostychem, ponieważ stanowi inicjały greckich słów, które w tłumaczeniu brzmią: „Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel”.
+

© Therese Hansen | Shutterstock