4 / 7
Obojętność
Wiszenie na krzyżu, podczas gdy reszta ekipy wykonywała swoje zadania lub po prostu gawędziła, okazało się dla Caviezela bardzo trudne. W jakimś sensie przypominało to obojętność, jakiej doświadczył Chrystus. A jednak, jak podkreślił aktor, Jezus potrafił wybaczyć tym, którzy pozostali obojętni na jego męczarnie.
+

© 2004 Twentieth Century Fox