5 / 7
Odpowiedzialność
Caviezel wziął sobie tę rolę mocno do serca i chciał, by widzowie widzieli na ekranie nie jego, lecz Jezusa: „Na tym zależało mi najbardziej. By ludzie zajrzeli wreszcie w głąb swojej duszy i podjęli decyzję, czy chcą za Nim podążać”.
+

© Philippe Antonello-2003 Icon Distribution Inc