2 / 8

Autor „Księcia”, znanego podręcznika politycznej sprawności, który ponad kwestie etyczne stawiał skuteczność w realizacji zamierzonych celów, wydaje się wiarygodny jako autor tego cynicznego powiedzenia. W rzeczywistości padły one jednak setki lat wcześniej – w „Heroidach” rzymskiego poety Owidiusza.

+