4 / 8

Mówiąc o karłach stojących na ramionach gigantów mamy na myśli nas samych, korzystających z dorobku poprzednich pokoleń. I Newton rzeczywiście użył tego porównania w jednym ze swych listów, lecz nie jako pierwszy – zdaniem Jana z Salisbury tym porównaniem już w średniowieczu miał się posługiwać św. Bernard z Clairvaux. Co ciekawe, hasło to przeniknęło do popkultury i nawiązania do niego pojawiają się w takich utworach jak powieść „Imię róży”, serial „Z archiwum X” czy film „Park Jurajski”.

+