6 / 8

W tym przypadku mamy nie tylko przypisanie autorstwa (w rzeczywistości autorem jest inny brytyjski mąż stanu, Lord Palmerston) ale również dosyć istotną zmianę treści. W oryginale bowiem padają słowa w pierwszej osobie liczby mnogiej - „My nie mamy wiecznych przyjaciół...”. Palmerston, wówczas minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, nie chciał przez to powiedzieć uniwersalnej prawdy rządzącej polityką międzynarodową, lecz streścił aktualną doktrynę polityki zagranicznej swojego kraju.

+