7 / 8

Słynne ostatnie słowa rzymskiego wodza w rzeczywistości należą do artystycznej wizji Williama Shakespeare'a. Źródła historyczne w postaci „Żywotów cezarów” Swetoniusza podają, że Cezar rzekł tak naprawdę „Ty też, mój synu?”. Niewykluczone jednak, że i to jest jedynie licencia poethica autora, a Cezar umierał milcząc...

+