8 / 8

Zgodnie z powiedzeniem „najciemniej pod latarnią” najpewniej również dewiza wszelkich tropicieli kłamstw i przeinaczeń jest... fałszywa. Zgodzimy się, że cytat doskonale oddaje ducha niemieckiej propagandy z czasów III Rzeszy, jednak konia z rzędem temu, kto wskaże gdzie i kiedy Goebbels wypowiedział te słowa. Pierwsze wzmianki pochodzą z czasów powojennych, gdy niesławnej pamięci minister propagandy dawno już nie żył.

+