7 / 9
Marietta
Marieta (Marietta) to włoskie zdrobnienie Marii, znane jako osobne imię w wielu europejskich krajach. U nas rzadkie.
+

© Shutterstock