7 / 8
Łukasz
Chcesz wybrać synowi świętego patrona żyjącego w egzotycznym kraju, a jednak noszącego popularne imię? Bł. Lucas Sy (1938-1970) był Laotańczykiem, który zginął za wiarę w Jezusa. Miał żonę i troje dzieci, posługiwał jako katechista. W kraju rządzonym przez komunistów jeszcze całkiem oznaczało to krwawe prześladowania (do dzisiaj wierzący nie cieszą się tam wolnością). Odwiedzał wioski w górach, gdzie modlił się z mieszkańcami, uczył ich prawd wiary, pomagał chorym i potrzebującym, nie robiąc rozróżnienia na chrześcijan i niechrześcijan. Jak powiedział jego towarzysz, dzień przed śmiercią modlił się od rana do wieczora, a potem powiedział: „Teraz jestem gotowy”. Został beatyfikowany razem z 16 innymi męczennikami.
+

© Pexels | CC0