2 / 8
Bardzo bogaty, wciągający i ciekawy zbiór niezwykle trafnych refleksji biblisty, ekumenisty oraz felietonisty „Gazety Wyborczej”. Książka, której nie da się pochłonąć w jeden wieczór, a to dlatego, że wielokrotnie podczas lektury trafia się na takie wątki, zdania, które trzeba po prostu na spokojnie przemyśleć. Pełno w niej również mądrego, inteligentnego humoru, z jakiego znany jest Jan Turnau. Moim zdaniem jedna z ciekawszych pozycji pierwszego kwartału 2018 roku.
+

© Wydawnictwo Agora