1 / 8
Uniknięcie kaskady interwencji Kiedy zdecydujemy się na pierwszą interwencję medyczną w trakcie porodu, bardzo często wywołuje ona potrzebę kolejnej interwencji. Przykładowo – po sztucznej indukcji porodu często nie obserwujemy postępu w porodzie, przez co lekarze decydują się na wykonanie cięcia cesarskiego, które z kolei skutkuje rozdzieleniem matki i dziecka co może wpłynąć na jakość karmienia piersią. Innym skutkiem indukcji mogą być bardzo silne skurcze, nie dające odpocząć matce i dziecku, przez co kobieta zużywa więcej tlenu, następuje ryzyko niedotlenienia dziecka, decyzja o użyciu kleszczy lub próżnociągu, by przyśpieszyć zakończenie porodu. W takiej sytuacji niejednokrotnie niezbędne jest nacinanie krocza. To z kolei zwiększa ryzyko krwotoku poporodowego.
+