2 / 8
Poczucie siły Poród naturalny postrzegany jest niejednokrotnie jako rytuał przejścia. Przez zmęczenie, pot, a czasem również krew i łzy, w kobiecie dokonuje się pewna przemiana, która dodaje jej siły, poczucia mocy i pomaga jej radzić sobie później z naturalnie pojawiającymi się wątpliwościami czy trudnościami w początkach macierzyństwa. Odwrotnie dzieje się, kiedy porodem sterują decyzje lekarzy, a kobieta musi podporządkować się, często tracąc wiarę we własne możliwości i poczucie, że jej ciało może poradzić sobie z sytuacją porodu.
+