6 / 8
Łatwiejsze pierwsze próby karmienia piersią Noworodek, który śpi, je mniej. Kiedy je mniej, jest bardziej ospały i ma mniej siły, by ssać. Oksytocyna u niektórych dzieci powoduje przedłużoną żółtaczkę, a takie ryzyko wzrasta kiedy jest to oksytocyna syntetyczna. Znieczulenie zewnątrzoponowe również wzmaga senność u noworodka. Kiedy senne dziecko nie wypija odpowiedniej ilości mleka i nie przyrasta prawidłowo na masie, prowadzi to często do decyzji o dokarmieniu mlekiem modyfikowanym. W zależności od drogi jego podania (butelka, sonda, łyżeczka) może wpłynąć to negatywnie na karmienie piersią, nawet jeśli jest to jednorazowe dokarmienie.
+