5 / 9
Czy łatwo przyjdzie mi prosić o przebaczenie? Już podczas spotykania się warto ćwiczyć umiejętność proszenia o przebaczenie, jak i przebaczania – niezależnie od tego, czy powód jest czy go nie ma. Te dwie postawy mogą uratować małżeństwo, a ich brak może doprowadzić do ruiny. Nigdy nie wolno iść spać bez przebaczenia lub proszenia o przebaczenie.
+