6 / 9
Będziesz mnie wspierał/a, jeśli będzie to konieczne? Pytanie to można rozumieć na wiele sposobów. Emocjonalnie, zapewne kosztuje to sporo cierpliwości, by wspierać osobę, która sobie nie radzi albo ma problem. Trwanie obok niej, nie oczekując niczego w zamian? Wyobraź sobie, że druga osoba jest bezrobotna, chora albo jej plan na biznes nie wypalił. Czy będziesz w stanie wówczas wspierać i utrzymywać rodzinę?
+