8 / 9
Czy modlisz się za mnie? Im bardziej kochasz Boga, tym bardziej jesteś w stanie kochać siebie i innych. On uczy nas miłości, pokory, poświęcania się, szczodrości i cierpliwości. Aby wzrastać w poświęcaniu się dla drugiej osoby, należy najpierw rozwijać się w oddawaniu siebie dla Boga.
+