8 / 8
Śledź Bismarcka – kanclerz Otto von Bismarck
Pomysłodawcą nadania imienia Żelaznego Kanclerza śledziom w korzenno-octowej zalewie był jeden z przedsiębiorców z miasteczka Stralsund nad Bałtykiem, gdzie do dziś są produkowane według tradycyjnej receptury. Co ciekawe, imieniem Bismarcka nazywano też między innymi ogórki, co jest swoistym, kulinarnym przejawem wielkiego kultu, jakim był już za życia w Niemczech otaczany.
+

© Wikipedia | Domena publiczna