3 / 8
Potwierdź, że są rodzicami
Nawet jeśli poronione dziecko było ich jedyną ciążą, ta para nadal jest matką i ojcem. Schwob mówi, że ważne jest, aby "uważać to dziecko za cenne życie i uznać, że jego rodzice są, mimo jego braku, mamą i tatą".
+

© Shutterstock