3 / 8
Kiedy odczuwamy pokusę nieczystych myśli
O atakach pokus przeciwko czystości rozmyślał: "Do jakiej godności zostało podniesione moje ciało przez przyjęcie Najświętszej Eucharystii! Dlatego drżę na myśl o świętokradztwie, które popełniłbym, profanując cielesnymi przyjemnościami tę świątynię, którą Bóg wybrał na mieszkanie".
+

© Christopher Lemercier | CC0