4 / 8
Kiedy odczuwamy pokusę niezdrowego gniewu
Przed gniewem bronił się, mówiąc: "Żadna szkoda jaką ponoszę, nie może mnie skłonić do gniewu, kiedy myślę o zniewagach, które uczyniłem mojemu Bogu".
+

© Shutterstock