5 / 8
Kiedy odczuwamy pokusę nienawiści
Przed pokusą nienawiści bronił się tak: "Znając miłosierdzie, z jakim Bóg mnie przyjął i przebaczył mi moje grzechy, nie mogę odmówić wybaczenia mojemu największemu wrogowi".
+

© Shutterstock