8 / 8
Kiedy odczuwamy pokusę, by obmawiać innych
Miłość, która rozumie obowiązek braterskiego napomnienia, odpowiada: "Nie wolno ci upubliczniać grzechów twojego bliźniego, ani przykładać do tego ręki; ale napominaj go łagodnie i znoś cierpliwie. Co więcej, czasami mądrością jest ignorowanie wad drugiej osoby, dopóki nie pojawi się dogodna okazja, by ją przed nimi ostrzec".
+

© Michael Jung | Shutterstock