6 / 8
Dbaj o własny rozwój duchowy, w najlepszy dla siebie sposób. Według badań z 1989 r. stosunek człowieka do Boga silniej wpływa na zadowolenie z życia niż rasa, dochody, wiek, stan cywilny czy uczęszczanie do kościoła. Natomiast w 1999 r. w badaniach nad związkiem między satysfakcją życiową a religijnością i duchowością postrzegana bliskość z Bogiem najsilniej korelowała z poziomem satysfakcji życiowej w ciągu całego życia. Na kolejnych miejscach była modlitwa, przynależność do kościoła, zboru, gminy i uczęszczanie do kościoła/zboru/gminy.
+