1 / 16
Misjonarze "Dzieła na misji" wraz ze swoimi podopiecznymi oraz mieszkańcami etiopskiego miasteczka Wassera.
+