7 / 14
Trumna z relikwiami na dworcu w Katowicach.
+