5 / 9
Św. Franciszek z Asyżu
Biedaczyna z Asyżu zmierzał do Santiago de Compostela w latach 1213-1215. Droga zajęła mu dwa lata, ponieważ po trasie napotkał kilka klasztorów, w których się zatrzymywał.
+

© Public Domain