8 / 9
Angela Merkel
Kanclerz Niemiec przeszła 6-kilometrowy odcinek camino w 2014 r. Część pielgrzymiego szlaku przeszła w ramach spotkania z hiszpańskim premierem Mariano Rajoy.
+

© EU2017EE-Estonian-Presidency - CC BY 2.0