5 / 9
Trąd. Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił (Łk 5, 12-13). Uzdrowienie trędowatego w Kafarnaum, James Tissot, 1894, Muzeum w Brooklynie
+

© Wikiart