6 / 9
Atrofie. A [był tam] człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali Go, by móc Go oskarżyć: „Czy wolno uzdrawiać w szabat?”. Lecz On im odpowiedział: „Kto z was jeśli ma jedną owcę, i jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca! Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić”. Wtedy rzekł do owego człowieka: „Wyciągnij rękę!”. Wyciągnął, i stała się znów tak zdrowa jak druga (Mt 12, 10-14). Jezus uzdrawia człowieka z chorą ręką, mozaika, 2008, katedra w Montrealu
+

© Wikipedia