9 / 9
Opętanie. Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono Mu niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!” (Mt 9, 32-33). Jezus uzdrawia opętanego, James Tissot, 1886, Muzeum w Brooklynie
+

© Wikiart