2 / 10
Zuzanna. Kolejna święta Rzymianka. W IV wieku w reprezentacyjnej części Rzymu, w pobliżu Term Dioklecjana, został zbudowany kościół św. Zuzanny, która zapewne była jego fundatorką. Z późniejszych czasów pochodzi historia – nie wiadomo, na ile prawdziwa – że Zuzanna była córką kapłana, bratanicą papieża Kajusa oraz krewną cesarza Dioklecjana. Postanowiła żyć w dziewictwie, więc odrzuciła ofertę małżeństwa z synem cesarza, a to ściągnęło na nią podejrzenie, że jest chrześcijanką. Została stracona.
+

© Pexels | CC0