4 / 10
Zofia. Imię Zofia powstało od wezwania Hagia Sophia (po grecku: Mądrość Boża), które nadał wspaniałej bazylice w Konstantynopolu cesarz Konstantyn. Nosiło je wiele świętych kobiet, m.in. Polka bł. Zofia Czeska, która żyła na przełomie XVI i XVII wieku. Wyszła za mąż, kiedy miała 16 lat, a 6 lat później została bezdzietną wdową. Dalsze życie poświęciła pomaganiu bliźnim, zwłaszcza osieroconym i biednym dziewczętom. Z własnych funduszy zorganizowała dla nich w Krakowie placówkę pod nazwą Dom Panieński Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Była to pierwsza w Polsce szkoła żeńska. Założyła zgromadzenie prezentek.
+

© Pexels | CC0